Apakah perbezaan antara amilopektin dan glikogen? - Beza

Apakah perbezaan antara amilopektin dan glikogen?


Sebagai kata benda perbezaan antara amilopektin dan glikogen

adalah bahawa amilopektin adalah (karbohidrat) bentuk kanal yang sangat bercabang dan tidak larut (bentuk larut menjadi amilosa) manakala glikogen adalah (karbohidrat) polisakarida yang merupakan bentuk utama penyimpanan karbohidrat pada haiwan; ditukar kepada glukosa seperti yang diperlukan.

amilopektin

Bahasa Inggeris

Noun

(wikipedia amylopectin) (en noun)
  • (karbohidrat) Bentuk kanji yang sangat bercabang dan tidak larut (bentuk larut menjadi amilosa)
  • glikogen

    Bahasa Inggeris

    (wikipedia glikogen)

    Noun

  • (karbohidrat) Polisakarida yang merupakan bentuk utama penyimpanan karbohidrat pada haiwan; ditukar kepada glukosa seperti yang diperlukan.