Costeaning vs Costean - Apa perbezaannya? - Beza

Costeaning vs Costean - Apa perbezaannya?

Kostum

adalah (perlombongan) proses untuk menemui lode logam melalui tenggelam lubang-lubang kecil melalui deposit cetek ke batu pepejal, dan kemudian memandu dari satu lubang yang lain ke arah arah urat, untuk menyeberang semua urat antara kedua lubang.

Sebagai kata kerja kosean adalah

(perlombongan) untuk mencari lode.

Perbandingan Lain: Apakah perbezaannya?

Kostum vs Taksonomi

kos

Bahasa Inggeris

Noun

(en noun)
 • (perlombongan) Proses untuk menemui lode logam melalui tenggelam lubang kecil melalui deposit cetek ke batu pepejal, dan kemudian memandu dari satu lubang ke lubang lain ke arah arah urat, untuk menyeberang semua urat antara kedua lubang.
 • (Webster 1913)

  costean

  Bahasa Inggeris

  Kata kerja

  (kata kerja en)
 • (perlombongan) Untuk mencari lode.
 • Terma berkaitan

  * costeaning (Webster 1913) ----