Budaya vs Mormonisme - Apakah perbezaannya? - Beza

Budaya vs Mormonisme - Apakah perbezaannya?

budaya

Bahasa Inggeris

Adjektif

(en kata sifat)
 • Berkaitan budaya.
 • * {{quote-magazine, year = 2013, month = July-August, author = Sarah Glaz
 • , title = Ode ke Nombor Perdana , jumlah = 101, isu = 4, majalah = (Saintis Amerika), laluan = Sesetengah puisi, mengulangi tujuan risalah puitis awal mengenai prinsip saintifik, cuba untuk menjelaskan konsep matematik yang mendasari nombor perdana. Lain-lain bermain dengan persatuan kebudayaan prima. Masih orang lain memperoleh struktur mereka daripada corak matematik yang melibatkan bilangan prima.}}

  Terma derivatif

  * kebudayaan * antara budaya * monokultur * multikultural * transkultural * transmisi kebudayaan * antropologi budaya * literasi budaya * kekayaan budaya * evolusi budaya * pemahaman budaya * tradisi budaya

  mormonisme

  Bahasa Inggeris

  Kata nama yang betul

  (kata nama yang betul)
 • Aspek agama, ideologi, dan budaya pelbagai denominasi pergerakan Orang Suci Zaman Akhir.
 • Sistem kepercayaan orang-orang yang percaya bahawa Kitab Mormon adalah teks suci dan bahawa Joseph Smith adalah seorang nabi.
 • Pautan luar

  * * * * *