Cytosine vs Deoxycytidine - Apakah perbezaannya? - Beza

Cytosine vs Deoxycytidine - Apakah perbezaannya?


Sebagai kata benda perbezaan antara cytosine dan deoxycytidine

ialah sitosin (biokimia) asas, c4h5n3o, yang pasangan dengan guanine dalam dna dan rna sementara deoxycytidine adalah (biokimia | genetik) suatu nukleosida yang terdiri daripada cytosine yang dikaitkan dengan deoxyribose.

cytosine

Bahasa Inggeris

(wikipedia cytosine)

Noun

(en noun)
 • (biokimia) Asas, C4H5N3O, yang berpasangan dengan guanine dalam DNA dan RNA.
 • Terma derivatif

  * cytosine arabinoside

  deoxycytidine

  Bahasa Inggeris

  Noun

  (wikipedia deoxycytidine) (en noun)
 • (biokimia, genetik) Nukleosida yang terdiri daripada sitosin yang dikaitkan dengan deoxyribose
 • Terma berkaitan

  * cytidine