Nsdap vs Nazi - Apakah perbezaannya? - Beza

Nsdap vs Nazi - Apakah perbezaannya?

Perbandingan Lain: Apakah perbezaannya?

Nsdap vs NazismNsdap vs Nazis

nsdap

Bukan bahasa Inggeris

Nsdap tidak mempunyai definisi bahasa Inggeris. Ia mungkin salah eja.

nazi

Bahasa Inggeris

Adjektif

(en kata sifat)
  • Auschwitz adalah kem pemusnah nazi.

    Noun

    (en noun)
  • (ahli Parti Nazi)
  • Yang paling menonjol dan terkenal ialah Adolf Hitler.
  • (penganut neo-Nazi atau ideologi yang serupa)
  • Saya cuba masuk ke kelab, tetapi pintu nazi melemparkan saya keluar.