Unction vs Ordination - Apa perbezaannya? - Beza

Unction vs Ordination - Apa perbezaannya?


Sebagai kata benda perbezaan antara kesatuan dan pentahbisan

adalah bahawa sanksi adalah salve atau salep sementara pentahbisan adalah perbuatan menahbiskan atau keadaan yang ditahbiskan.

persatuan

Bahasa Inggeris

Noun

(en noun)
 • salve atau salap
 • * Dryden
 • Raja sendiri membuat serikat suci.
 • pengurutan agama atau upacara
 • * Milton
 • Untuk menjadi pewaris, dan menjadi raja / Dengan kesucian suci, hak anda patut.
 • balsem atau sesuatu yang menenangkan
 • penggunaan bahasa yang sombong, berlebihan; mengecewakan
 • rahmat ilahi atau menguduskan
 • Terma berkaitan

  * Sasaran melampau; Pengurapan Orang yang Sakit

  pentahbisan

  Bahasa Inggeris

  Noun

  (en noun)
 • Perbuatan penentangan atau keadaan yang ditahbiskan.
 • Upacara di mana seorang imam disucikan.