Variaunce vs Variance - Apakah perbezaannya? - Beza

Variaunce vs Variance - Apakah perbezaannya?

Melepaskan diri

adalah variaunce adalah sementara varians adalah perbuatan yang berbeza-beza atau keadaan yang berubah-ubah.

variaunce

Bahasa Inggeris

Noun

(en noun)
 • varians

  Bahasa Inggeris

  Borang alternatif

  * variaunce * var

  Noun

  (variasi wikipedia) (en noun)
 • Perbuatan berbeza-beza atau keadaan berubah-ubah
 • Perbezaan antara apa yang diharapkan dan apa yang berlaku
 • Keadaan yang berbeza atau berada dalam konflik
 • Satu percanggahan, terutama di antara dua dokumen undang-undang
 • (senseid) (statistik) Momen tengah kedua dalam kebarangkalian
 • (pengkomputeran, pengaturcaraan) kovarians dan kontravarian secara amnya